به سایت رسمی شرکت عمران بعثت خاتم خوش آمدید

شهرستان آستانه اشرفیه

بسمه تعالی

اجاره مغازه بنیاد معزز ۱۵ خرداد به شماره پلاک ثبتی ۹۱/۱۱۸۸ واقع در شهرستان آستانه اشرفیه خیابان امام خمینی مقابل بانک ملت شعبه مرکزی آستانه اشرفیه با شرایط زیر واگذار می گردد.

کاربری تجاری
مساحت :۷۲/۵۳ مترمربع

مبلغ کارشناسی جهت اجاره:

اجاره بهای ماهیانه به مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

۰۲۱-۸۸۸۰۸۰۰۳
۰۲۱-۸۸۸۰۸۰۰۲
داخلی ۱۱۲