به سایت رسمی شرکت عمران بعثت خاتم خوش آمدید

» گیلان

شهرستان فومن

fouman

بسمه تعالی اجاره ساختمان بنیاد معزز ۱۵ خرداد به شماره پلاک ثبتی ۴۶۴/۱ واقع در شهرستان فومن با شرایط زیر…

ادامه مطلب

شهرستان رشت

rasht

بسمه تعالی اجاره ساختمان بنیاد معزز ۱۵ خرداد به شماره پلاک ثبتی ۴۴۳۵/۶ واقع در شهرستان رشت خیابان امام خمینی…

ادامه مطلب

شهرستان تالش

talesh

بسمه تعالی اجاره ساختمان بنیاد معزز ۱۵ خرداد به شماره پلاک ثبتی ۴۲۰۵ فرعی مجزی از ۳۵۴۲ اصلی واقع در…

ادامه مطلب

شهرستان رودسر

rodsar

بسمه تعالی اجاره زمین بنیاد معزز ۱۵ خرداد به شماره پلاک ثبتی ۲۳۳۵ فرعی از ۱۷۹ اصلی واقع در شهرستان…

ادامه مطلب