به سایت رسمی شرکت عمران بعثت خاتم خوش آمدید

شهرستان فومن

بسمه تعالی

اجاره ساختمان بنیاد معزز ۱۵ خرداد به شماره پلاک ثبتی ۴۶۴/۱ واقع در شهرستان فومن با شرایط زیر واگذار می گردد.

کاربری تجاری

مساحت عرصه ۴۸۹ و اعیان ۲۰۸ مترمربع

مبلغ کارشناسی جهت اجاره:

اجاره بهای ماهیانه به مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

۰۲۱-۸۸۸۰۸۰۰۳

۰۲۱-۸۸۸۰۸۰۰۲

داخلی ۱۱۲

 

fouman