به سایت رسمی شرکت عمران بعثت خاتم خوش آمدید

شرکت مجتمع صنایع شیمیایی آبادان (سهامی خاص) متعلق به بنیاد معزز ۱۵خرداد، که در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۲۶ تحت شمارۀ ۱۸۹۴۸۳ در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده بود، در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۳ به شرکت عمران بعثت خاتم (سهامی خاص) تغییر نام داد و از آن به بعد موضوع فعالیت اصلی این شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عمدتاً بر پایۀ ارائۀ خدمات مدیریت در صنایع مربوط به املاک و مستغلات و انعقاد پیمان مدیریت در اجرای پروژه های مختلف عمدتاً مرتبط با بنیاد ۱۵خرداد در سراسر ایران تعیین و متمرکز گردید.

در حال حاضر بخش اعظم املاک و مستغلات و ساختمان های متعلق به بنیاد معزز ۱۵خرداد در سراسر کشور تحت مدیریت شرکت عمران بعثت خاتم قرار دارد و این شرکت وظیفۀ حفظ و نگهداری و بهره برداری از اموال مذکور (اعم از اجاره، فروش و غیره) را بر عهده دارد.