به سایت رسمی شرکت عمران بعثت خاتم خوش آمدید

شهرستان کرمانشاه

بسمه تعالی

اجاره ساختمان بنیاد معزز ۱۵ خرداد به شماره پلاک ثبتی ۹۴/۸۴۶/۹۹۱۹ واقع در شهرستان کرمانشاه بلوار مصطفی امامی پایین تر از پارک معلم-قسمت شمال غربی تعاونی ۱۵ خرداد، با شرایط ذیل واگذار می شود:


کاربری انبار-تجاری
مساحت ۲۹۲/۶ مترمربع در طبقه همکف

مبلغ کارشناسی جهت اجاره:

وجه الضمان (ودیعه) به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال(صد میلیون ریال ) و ماهیانه ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال (هفده میلیون ریال) می باشد.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

۰۲۱-۸۸۸۰۸۰۰۳
۰۲۱-۸۸۸۰۸۰۰۲
داخلی ۱۱۴