به سایت رسمی شرکت عمران بعثت خاتم خوش آمدید

بسمه تعالی

اجاره ساختمان بنیاد معزز ۱۵ خرداد واقع در شهرستان ارومیه ،خیابان مدنی ۲ بطور یکجا و جداگانه با شرایط ذیل واگذار می شود:


کاربری تجاری-مسکونی-اداری

شامل : پنج دهنه مغازه (۲ مورد دو دهنه و ۳ مورد یک دهنه)

۲ واحد اداری با ورودی های مستقل

۲ واحد انباری با ورودی های مستقل

انشعابات برق و گاز مستقل و آب مشترک


 

مبلغ کارشناسی جهت اجاره: 

  • مغازه دو دهنه به شماره ۱ به مساحت حدود ۵۲ مترمربع بعلاوه ۲۸ مترمربع نیم طبقه،به مبلغ اجاره ماهیانه حداقل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ودیعه حداقل ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.


  • مغازه دو دهنه به شماره ۲ به مساحت حدود ۵۰ مترمربع بعلاوه ۲۵ مترمربع نیم طبقه،به مبلغ اجاره ماهیانه حداقل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ودیعه حداقل ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

  • مغازه یک دهنه به شماره ۳ به مساحت حدود ۲۴ مترمربع بعلاوه ۱۱٫۵ مترمربع نیم طبقه،به مبلغ اجاره ماهیانه حداقل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ودیعه حداقل ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

  • مغازه یک دهنه به شماره ۴ به مساحت حدود ۱۶ مترمربع به مبلغ اجاره ماهیانه حداقل ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ودیعه حداقل ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

  • مغازه یک دهنه دو نبش به شماره ۵ به مساحت حدود ۱۴ مترمربع بعلاوه ۴ مترمربع نیم طبقه،به مبلغ اجاره ماهیانه حداقل ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ودیعه حداقل ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

  • واحد اداری (مسکونی) شماره ۱ به مساحت حدود ۹۰ مترمربع ،ورودی مستقل از سمت بلوار مدنی ۲ ،به مبلغ اجاره ماهیانه حداقل ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ودیعه حداقل ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

  • واحد اداری (مسکونی) شماره ۲ به مساحت حدود ۱۱۰ مترمربع ،ورودی مستقل از سمت کوچه مجاور بانک سینا ،به مبلغ اجاره ماهیانه حداقل ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ودیعه حداقل ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

  • زیرزمین شماره ۱ به مساحت حدود ۱۲۲ مترمربع ،ورودی مستقل از سمت بلوار مدنی ۲ ،به مبلغ اجاره ماهیانه حداقل ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ودیعه حداقل ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

  • زیرزمین شماره ۲ به مساحت حدود ۵۵ مترمربع ،ورودی مستقل از سمت کوچه مجاور بانک سینا ،به مبلغ اجاره ماهیانه حداقل ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ودیعه حداقل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

۰۲۱-۸۸۸۰۸۰۰۳
۰۲۱-۸۸۸۰۸۰۰۲
داخلی ۱۱۹
۰۹۱۴۶۳۷۵۰۰۶

یک پاسخ بنویسید

avatar
  Subscribe  
Notify of